kontrollansvarig

Vi är företaget du vänder dig till då du som privatperson står inför att bygga något som kräver bygglov eller en anmälan till ansvarig myndighet.
Vi har jobbat som kontrollansvarig både vid mindre- och större byggen och vet vad som krävs för att på bästa sätt se till att arbetet fortlöper som det ska.

Projektstöd

Vi följer dig som privatperson genom hela byggprocessen och ger vägledning. Vi fungerar då som ett vakande öga över hela bygget, från bygglovsansökan till slutbesked. Men tänk på att vi inte fungerar som projektledare!

stöd på byggplatsen

Här bevakar vi att den ovan nämnda kontrollplanen följs och att kontroller genomförs som överenskommet. Det är viktigt att en kontrollansvarig har en självständighet för kontroll av entreprenörer.

kontrollplan

Tillsammans med dig som byggherre upprättar vi vi en kontrollplan. Denna upprättas för att säkerställa krav och lagar följs vid byggnation. Som kontrollansvarig ger vi detta stöd för din trygghet samt kontroll på alla detaljer.

dokumentation

Vi dokumenterar alla våra åtgärder under bygget, vilket ger ett bra underlag för ett slutbesked. Denna dokumentation har dessutom en viktig roll för att projektet ska kunna fortskrida helt enligt tidsplanen.

Vi tar fram en kontrollplan

Vi följer dig från start- till mål och vi ser till att allt följer vedertagen praxis – oavsett vilken hjälp du behöver. Vi tar fram den kontrollplan som behövs och som underlättar i ditt arbete. Se oss som en hjälpande hand som leder dig genom din byggnation – vi ser till att allt sköts på rätt sätt och att alla kontrollplaner verkligen följs.

Vi genomför regelbundna kontroller som vi dokumenterar och tillsammans med dig som byggherre kommer vi att föra en dialog där vi hela tiden stämmer av hur arbetet fortlöper. Vi är engagerade, motiverade och vi ser fram emot att jobba tillsammans med dig.

vi är din hjälpande hand

så att lagar och regler följs

Att man anlitar en kontrollansvarig är nödvändigt för att byggnationen ska fortlöpa som den ska och att den följer alla regler och lagar som finns. Det är inte alla projekt som behöver en kontrollansvarig, men de allra flesta nybyggnationer och åtgärder på fastigheter kräver enligt lag att en kontrollansvarig involveras i arbetet i ett tidigt skede.

En vanlig missuppfattning gällande en kontrollansvarig är att vi bara kommer och sätter käppar i hjulen och att vi är nitiska i överkant – så är det naturligtvis inte. Man ska istället se oss som en extern partner som man hela tiden kan vända sig till med frågor, bolla idéer med och den som ser till att allt följer den kontrollplan som vi tagit fram.

Det är nämligen där vi börjar – vi tar tidigt fram en kontrollplan som sedan måste följas. Under resans gång är det sedan vi som utför kontrollerna så att denna plan verkligen följs. Vi gör ett viktigt jobb som verkligen underlättar för dig som byggherre. Du vill ha din byggnation så bra som möjligt och du vill att den ska hålla över en lång, lång tid framöver – då är vi valet som kontrollansvarig för dig.

Vi borgar för kvalitet

Att anlita oss som kontrollansvarig vid ett bygge borgar för kvalitet och en fortlöpande kontakt mellan oss och dig som byggherre. Denna är extra viktig för oss och vi vill verkligen att du ska känna tillit och förtroende för oss. Vi kommer att träffas och ha kontakt ofta och det är viktigt att vi trivs tillsammans!

Vi jobbar hela tiden med att vårt bemötande håller högsta klass, att vi alltid är tillgängliga och att vi är flexibla – dyker något upp så ska vi snabbt kunna vara på plats. Byggnationen ska inte upphöra för att vi inte kan dyka upp.

Vi är den flexibla kontrollansvarige, den du som byggherre kan lita på och trivas tillsammans med. Låt oss vara med på din spännande resa!